Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Zaktualizowany formularz umowy o przyznaniu pomocy (5z)

Zaktualizowany formularz umowy o przyznaniu pomocy (5z)

Zaktualizowany formularz umowy o przyznaniu pomocy (5z)

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że 21 grudnia 2020 r. weszło w życie Zarządzenie Prezesa ARiMR Nr 160/2020 wprowadzające zaktualizowany formularz umowy o przyznaniu pomocy (5z) na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zaktualizowane dokumenty do pobrania:

Aneks_19.2_P_20201221

Umowa_19_2_P_5z_20201221

Umowa_19_2_P_5z_Zal_1_BP_20201221

Umowa_19_2_P_5z_Zal_2_WykazDzialek_20201221

Umowa_19_2_P_5z_Zal_3_IMBP_IPRO_20201221

Umowa_19_2_P_5z_Zal_4_OswOwyrZgody

Umowa_19_2_P_5z_Zal_5 OswMalz

Umowa_19_2_P_5z_Zal_6_RODO