Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

zaDZIAŁAJ LOKALNIE! Niech rozpromieni się S-UN świat!

zaDZIAŁAJ LOKALNIE! Niech rozpromieni się S-UN świat!

zaDZIAŁAJ LOKALNIE! Niech rozpromieni się S-UN świat!

Nasze Stowarzyszenie aktywnie działa 12 lat. Obszar działania to teren gmin miejskich Słupca, wiejskich: Słupca, Strzałkowo, Powidz, Zagórów, Lądek, Ostrowite. Naszym celem głównym jest wspieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa a zwłaszcza działalności naukowej, oświatowej, kulturalnej na rzecz rozwoju rynku i demokracji oraz zrównoważony rozwój obszaru.

Od 2018 r. do 2019 r. pełniliśmy rolę Afiliowanego Ośrodka Działaj Lokalnie. Od 2020 r. pełnimy funkcję Klasycznego Ośrodka Działaj Lokalnie. Udzielamy dotacji dla lokalnych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. Promujemy
ideę dobra wspólnego, wspieramy promocję różnorodnych programów i działań realizowanych przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Do czerwca 2020 r. przyznaliśmy 19 dotacji.
W roku 2020 w obliczu panującej pandemii COVID – 19, właściwie z dnia na dzień stanęliśmy przed nowymi wyzwaniami. Nasze dotychczasowe działania, które w dużej części skupiały się na animacji społeczności lokalnej musieliśmy WYHAMOWAĆ.

Panująca pandemia a w związku z tym obostrzenia i ograniczenia, a także konieczność zachowania wszelkich możliwych środków ostrożności, bezpieczeństwa zmuszają nas do podejmowania działań w nowych dotąd nam nieznanych obszarach.

Mimo trudnych czasów nie chcemy zaprzestawać naszych działań, chcemy nadal działać na rzecz pobudzania aktywności naszych mieszkańców. Zespół który tworzymy to młode, kreatywne osoby z dużą umiejętnością wykorzystywania dostępnych narzędzi internetowych, jedyne czego nam brakuje to ŚRODKI FINASOWE, które są nam niezbędne aby realizować PROGRAM DZIAŁAJ LOKALNIE.

Kupując przedmiot wystawiony na aukcji wspierasz lokalne działania – każdy grosz zasili program „Działaj lokalnie” realizowany przez Nasze Stowarzyszenie.

Pamiętaj, Ty także możesz wesprzeć lokalną zbiórkę wystawiając na sprzedaż swoje przedmioty.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcą przyłączyć się do wspólnego działania na rzecz dobra naszych lokalnych społeczności!

Nawet niewielkie wsparcie umożliwi nam podejmowanie dalszych działań i przyczyni się do pobudzenia i aktywacji większej liczby inicjatyw społecznych.

#BudujemyDobroWspólne

 

Link do zbiórki na allegrolokalnie