Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

XV Posiedzenie Członków Rady Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”

XV Posiedzenie Członków Rady Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”

XV Posiedzenie Członków Rady Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”

Członkowie Rady Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” w dniu 29 listopada 2018 r. spotkali się na XV Posiedzeniu, w związku z zakończonym naborem Nr 12/2018 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w  ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Nabór dotyczył zakładania nowych działalności gospodarczych, trwał od 15 do 31 października 2018 r. i w tym czasie do biura wpłynęło łącznie 10 wniosków.

 

Protokół z Posiedzenia Członków Rady wraz z listami operacji.

Fotorelacja