Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

XIII Posiedzenie Członków Rady Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”

XIII Posiedzenie Członków Rady Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”

XIII Posiedzenie Członków Rady Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”

Członkowie Rady Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” w dniu 25 kwietnia 2018 r. spotkali się na XIII Posiedzeniu, w związku z zakończonymi naborami Nr 8/2018 oraz Nr 9/2018 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w  ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Nabory dotyczyły zakładania oraz rozwijania działalności gospodarczych, trwały od 01 do 23 marca 2018 r. i w tym czasie do biura wpłynęło łącznie 25 wniosków.

Protokół z Posiedzenia Członków Rady wraz z listami operacji został zamieszczony odpowiednio w:

 

FOTORELACJA