Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Wzory formularzy i wniosków

Wzory formularzy i wniosków

Wzory formularzy i wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” objętego PROW na lata 2014-2020.

Aktualne wzory formularzy i wniosków znajdą Państwo na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz  operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej
1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)

– Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) – wersja 2z – otwórz
– Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) – wersja 2z – otwórz

2) Instrukcja wypełniania wnoisku o przyznanie pomocy (wersja 2z) – otwórz

3) Biznesplan (wersja 2z)

– Biznesplan (.pdf) – otwórz
– Biznesplan (.docx) – otwórz

– Biznesplan – tabele finansowe: 7.1,9.1,9.2,9.3,9.4 – (xlsx) – otwórz

– Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu (.pdf) – otwórz

4) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa (wersja 2z)

– Oświadczenie (.pdf) – otwórz
– Oświadczenie (.excel) – otwórz 

5) Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa (wersja 2z) – otwórz

6) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 3z)

– Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) – otwórz
– Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf.) – otwórz
– Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) – otwórz
– Załącznik 3 zasady konkurencyjności wydatków (pdf.) – otwórz
– Załącznik 4 wskaźniki procentowe do obliczenia wartości kar administracyjnych za naruszenie zasad konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020 (pdf.) – otwórz
– Załącznik 5 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (pdf.) – otwórz
– Załącznik 5A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. poz. 1020 ) (pdf) – otwórz

7) Formularz wniosku o płatność (wersja 2z)

– Wniosek o płatność (.pdf) – wersja 2z – otwórz
– Wniosek o płatność (excel) – wersja 2z – otwórz

8) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z) – otwórz

9) Narzędzia pomocnicze:

– Wyliczanie momentu bazowego (.excel)

II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)

– Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) – wersja 2z – otwórz
– Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) – wersja 2z – otwórz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z) – otwórz

3) Biznesplan (wersja 2z)

– Biznesplan (.pdf) – otwórz
– Biznesplan (.docx) – otwórz

– Biznesplan – tabele finansowe: 7.1,9.1,9.2,9.3,9.4 – (xlsx) – otwórz
– Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu (.pdf) – otwórz

4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 2z)

– Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf)  – otwórz
– Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) – otwórz

5) Formularz wniosku o płatność  (wersja 2z)

– Wniosek o płatność (.pdf) – wersja 2z – otwórz
– Wniosek o płatność (.excel) – wersja 2z – otwórz

6) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z)

– Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf) – otwórz
– Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej – otwórz

III. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)

  • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) – wersja 2z – otwórz
  • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) – wersja 2z – otwórz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z) – otwórz
3) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 2z)

  • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) – otwórz
  • Załącznik – zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf.) – otwórz
  • Załącznik – wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) – otwórz

4) Formularz wniosku o płatność (wersja 2z)

  • Wniosek o płatność (.pdf) – wersja 2z – otwórz
  • Wniosek o płatność (.excel) – wersja 2z – otwórz

5) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z) – otwórz