Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

WYNIKI naboru wniosków – Działaj Lokalnie i Ekologicznie

WYNIKI naboru wniosków – Działaj Lokalnie i Ekologicznie

WYNIKI naboru wniosków – Działaj Lokalnie i Ekologicznie

8 września  br. odbyło się posiedzenie Lokalnej Komisji Granatowej konkursu „Działaj Lokalnie” w ramach ogłoszonej ścieżki tematycznej: Działaj Lokalnie i Ekologicznie organizowanej przez Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”.

W bieżącej edycji konkursu z obszaru ODL Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” wpłynęło 5 poprawnie złożonych wniosków na łączną kwotę 14 945,00 zł.

Decyzją Komisji Grantowej dofinansowanie otrzymały 4 projekty z czterech gmin: Zagórów, Witkowo, Słupca, Lądek. Łączna kwota przyznanych środków to 12 000,00 zł.

Dziękujemy wszystkim organizacjom za złożenie wniosków. Gratulujemy autorom najlepiej ocenionych projektów i życzymy sukcesów w realizacji.

W sprawach formalno-organizacyjnych będziemy się kontaktować bezpośrednio z przedstawicielami realizatorów

LISTA PROJEKTÓW DOFINANSOWANYCH

LISTA PROJEKTÓW NIEDOFINANSOWANYCH