Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Wizyta studyjna

Wizyta studyjna

Wizyta studyjna

W dniach 25-27 września odbyła się wizyta studyjna zorganizowana przez Zarząd Wielkopolskiej Sieci LGD, której prezesem jest Dyrektor biura LGD Trakt Piastów Małgorzata Blok. W ramach wyjazdu odwiedziliśmy 4 Lokalne Grupy Działania w województwie Kujawsko-pomorskim:

LGD Chełmno,

LGD Ziemia Gotyku,

LGD Zakole Dolnej Wisły,

LGD Stowarzyszenie Partnerstwo Krajny i Pałuk

Rozmowy dotyczyły instrumentu RLKS. W wydarzeniu wzięli udział pracownicy biur i członkowie Zarządów 20 LGD z Wielkopolski.