Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Wizyta studyjna na terenie LGD „Gościniec 4 żywiołów”

Wizyta studyjna na terenie LGD „Gościniec 4 żywiołów”

Wizyta studyjna na terenie LGD „Gościniec 4 żywiołów”

W dniach 1-3 marca br. 14 osób, w tym: członkowie Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości Produktu Lokalnego, jak również Pani Iwona Suszka Wiceprezes Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”, Pani Renata Nowinowska Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej, Starosta Słupecki Pan Mariusz Roga oraz osoby skupione wokół idei powstania na terenie Naszej LGD Inkubatora Kuchennego, udały się na szkolenie do Lokalnej Grupy Działania „Gościniec 4 żywiołów” z siedzibą w Lanckoronie.

Lokalna Grupa Działania „Gościniec 4 żywiołów” w ramach projektu „Produkt Lokalny Małopolska – rozwój lokalnej przedsiębiorczości i przetwórstwa w oparciu o partnerską inicjatywę edukacji ekonomicznej mieszkańców oraz regionalny system marketingu produktów z Małopolski”, jako partner, stworzyła i wdrożyła pierwszy w Polsce Inkubator Kuchenny.

Pan Krzysztof Kwatera Prezes LGD „Dolina Raby”, w zastępstwie Pani Renaty Bukowskiej – Prezes LGD „Gościniec 4 żywiołów”, spotkał się z nami naświetlając historię utworzenia inkubatora, źródło pozyskanych na ten cel środków oraz aspekty funkcjonowania.

„Inkubator przetwórstwa lokalnego – to podmiot działający w celu udostępnienia lokalnym producentom rolnym lub mały przetwórcom, infrastruktury (pomieszczeń, wyposażonych w urządzenia i maszyny niezbędne do przetwarzania produktów spożywczych i przygotowania do sprzedaży), spełniającej wymagania weterynaryjne, sanitarne i ochrony środowiska”.

Założyciele inkubatora funkcjonującego w Małopolsce pomysł zaczerpnęli, aż ze Stanów Zjednoczonych, a sfinansowali ze środków szwajcarskich. Niewątpliwie najtrudniejszą rzeczą było nawiązanie współpracy z małymi producentami rolnymi, stąd wiele równocześnie prowadzonych projektów: „Produkt lokalny Małopolska”, „Wioski tematyczne pomysłem na innowacyjne produkty turystyki miejskiej”, Spółdzielnia Socjalna itd.

Pan Krzysztof Kwatera przedstawił nam również „drzewo problemów”, „drzewo celów”, potrzeby potencjalnych klientów, aspekty oraz zakres usług oferowanych przez inkubator.

Punktem kulminacyjnym było zwiedzanie Inkubatora Kuchennego w Zakrzowie, gdzie na wstępie odbyły się warsztaty z wykonywania pierogów (produktu flagowego Spółdzielni Socjalnej „Smaki Gościńca”) oraz pokaz pozyskiwania soków.

Pan Maciej Szymanowski – główny technolog żywności przybliżył nam wiele aspektów powstania i funkcjonowania Inkubatora Kuchennego min. jak wiele wymogów sanitarnych należy wziąć pod uwagę już w momencie planowania inwestycji, formalną stronę funkcjonowania Inkubatora, aspekty technologiczne i ekonomiczne [odpowiednie rozplanowanie miejsc pracy, rozstaw wyposażenia, systemy dezynfekcyjne]. Wymagana dokumentacja obejmuje także szeroki zakres: książeczki sanitarne, karty i podręczniki korzystania z kuchni, instrukcje i procedury zgodne z HACAP, regulaminy pomieszczeń itd.

Pan Maciej oprowadził nas po całym obiekcie prezentując wszystkie urządzenia i pomieszczenia niezbędne do sprawnego funkcjonowania Inkubatora. Przedstawił statystyki dotyczące liczby producentów korzystających z kuchni oraz wiodące produkty wytwarzane i sprzedawane przez Spółdzielnię Socjalną „Smaki Gościńca”.

W ostatnim dniu pobytu Panie Iwona Zadrożna i Irena Grodecka opowiedziały o Spółdzielni Socjalnej „Smaki Gościńca”, zasadach współpracy z inkubatorem kuchennym oraz producentami rolnymi. Podczas spotkania przybliżono nam bardzo ciekawą formę wspólnej sprzedaży produktów w ramach Kooperatywy Lanckorońskiej „Kokoszyk”.

FOTORELACJA