Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków

            Dnia 02 listopada 2017 roku w Starostwie Powiatowym w Słupcy odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków naszego Stowarzyszenia. Zgodnie z § 16 Statutu oraz informacją podaną w zawiadomieniu, w związku z brakiem quorum zebranie rozpoczęto w drugim terminie, tj. o godzinie 14:30.

        W pierwszej części spotkania przyjęto zmiany w  Statucie Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”. Wprowadzone zmiany dotyczyły poszerzenia obszaru oraz celu działania Stowarzyszenia, co umożliwi w przyszłości pozyskiwanie środków na szerszej płaszczyźnie.

        W kolejnym punkcie spotkania  przedstawiono zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji do finansowania z zakresu zakładania działalności gospodarczej, rozwijania przedsiębiorczości oraz dywersyfikacji źródeł dochodu.  Zgromadzeni Członkowie Stowarzyszenia jednogłośnie przyjęli zaproponowane zmiany.

            Przewodnicząca Pani Anita Kubicka, w kolejnej części zebrania, odczytała harmonogram planowanych naborów na rok 2018.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszania „Unia Nadwarciańska” zakończyła Pani Anita Kubicka – Prezes Stowarzyszenia, dziękując wszystkim za przybycie.