Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”

W dniu 24 stycznia 2023 roku w Biurze Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”. Zgodnie z § 16 Statutu oraz informacją podaną w zawiadomieniu, w związku z brakiem quorum zebranie rozpoczęto w drugim terminie, tj. o godzinie 14:30.

Podjęta tematyka spotkania poświęcona była sprawozdawczości z działalności Stowarzyszenia za rok 2021. Zaprezentowano zebranym sprawozdania: merytoryczne, finansowe oraz komisji rewizyjnej.

Zgodnie z wnioskiem Członków Komisji Rewizyjnej, która uznała zaprezentowane dokumenty za właściwe i zgodne z celami Stowarzyszenia określonymi w Statucie, jednogłośnie udzielono absolutorium Zarządowi za jego działalność  w 2022 roku.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszania zakończyła Pani Anita Herudzińska dziękując wszystkim za przybycie.

FOTORELACJA