Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

VII Posiedzenie Członków Rady Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”

VII Posiedzenie Członków Rady Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”

VII Posiedzenie Członków Rady Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”

W dniu 31 lipca 2017 r., w związku z zakończonymi naborami wniosków o powierzenie grantów Nr 1/2017/G, Nr 2/2017/G i Nr 3/2017/G na realizację zadań służących osiągnięciu celów Projektu grantowego, których zakres ujęty jest w Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2016-2023 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, odbyło się Posiedzenie Członków Rady Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”.

Podczas posiedzenia Członkowie Rady dokonali wyboru zadań grantowych do realizacji:

  1. Wyniki naboru wniosków o powierzenie grantów w ramach naboru Nr 1/2017/G
  2. Wyniki naboru wniosków o powierzenie grantów w ramach naboru Nr 2/2017/G
  3. Wyniki naboru wniosków o powierzenie grantów w ramach naboru Nr 3/2017/G

Informujemy, że zawarcie umów o powierzenie grantów nastąpi po zawarciu umowy o przyznanie pomocy z Zarządem Województwa, z tym że ostateczna kwota i zakres grantu mogą ulec zmianie w wyniku weryfikacji wniosku o przyznanie pomocy przez Urząd Marszałkowski.

FOTORELACJA