Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Uwaga Wnioskodawcy !

Uwaga Wnioskodawcy !

Uwaga Wnioskodawcy !

W dniu 01.12.2017 r. na stronie ARiMR zostały zamieszczone ZAKTUALIZOWANE Instrukcje wypełniania wniosków o przyznanie pomocy (wersja 3z) dla operacji w ramach poddziałania 19.2:
* w zakresie podejmowania działalności gospodarczej,
* z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

LINK