Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Szkolenie w ramach Programu „Działaj lokalnie”

Szkolenie w ramach Programu „Działaj lokalnie”

Szkolenie w ramach Programu „Działaj lokalnie”

W dniu 07.05.2019 r. w biurze Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” odbyło się spotkanie informacyjno – szkoleniowe dla osób zainteresowanych Programem „Działaj Lokalnie”. Uczestnicy szkolenia mieli okazję zapoznać się z założeniami Programu oraz szczegółami dotyczącymi możliwości pozyskania środków na realizację inicjatyw lokalnych.

Koordynator Programu – Pani Anita Kubicka szczegółowo omówiła warunki ubiegania się o dotację, przedstawiła zebranym kto może ubiegać się o dofinansowanie, w jakim terminie trwa nabór oraz jak wygląda proces i czas realizacji projektów.

W dalszej części szkolenia omówiony został sposób logowania się do generatora wniosków oraz sposób wypełniania wniosku.  Podkreślone zostały najważniejsze punkty i dokumenty wymagane przy złożeniu wniosku.

Na zakończenie Pani Anita Kubicka odpowiadała na pytania zadawane przez uczestników szkolenia.

 

Fotorelacja.

Program „Działaj Lokalnie” finansowany jest ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności