Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Szkolenie w ramach naborów wniosków Nr 5/2017, Nr 6/2017 oraz 7/2017

Szkolenie w ramach naborów wniosków Nr 5/2017, Nr 6/2017 oraz 7/2017

Szkolenie w ramach naborów wniosków Nr 5/2017, Nr 6/2017 oraz 7/2017

      W dniu 23 października 2017  r. o godzinie 10.00 w biurze Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” odbyło się szkolenie w ramach naborów wniosków o przyznanie pomocy Nr 5/2017, Nr 6/2017 oraz Nr 7/2017, w ramach poddziałania  19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

     Na wstępie Wiceprezes Stowarzyszenia Pani Iwona Suszka, przypomniała uczestnikom: w jakim terminie trwają nabory wniosków, na jakie przedsięwzięcia można składać wnioski oraz jak wygląda proces i czas realizacji zadań.

Głównym elementem szkolenia był wniosek, który został bardzo skrupulatnie omówiony. Zostały przypomniane cele ogólne oraz cele szczegółowe LSR oraz wskaźniki, które trzeba osiągnąć realizując zadanie. Zainteresowani zadawali pytania, na które zostały udzielone wyczerpujące odpowiedzi.

     Wszyscy uczestnicy szkolenia  zostali poinformowani o możliwości skorzystania z doradztwa indywidualnego przed złożeniem wniosku.

FOTORELACJA