Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Szkolenie dla przyszłych beneficjentów w ramach naboru Nr 4/2017

Szkolenie dla przyszłych beneficjentów w ramach naboru Nr 4/2017

Szkolenie dla przyszłych beneficjentów w ramach naboru Nr 4/2017

Osoby zainteresowane ubieganiem się o przyznanie pomocy w zakresie podejmowania działalności gospodarczych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, uczestniczyły w szkoleniu zorganizowanym i przeprowadzonym przez pracowników biura naszego Stowarzyszenia.

Podczas szkolenia przekazano potencjalnym wnioskodawcom informacje o zasadach przyznawania pomocy w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” na lata 2016 – 2023, kryteriach wyboru operacji, najczęściej popełnianych błędach. Zaprezentowano formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z biznesplanem oraz omówiono niezbędne załączniki, celem zwiększenia szans uzyskania dofinansowania oraz poprawności składanych wniosków.

Uczestnicy szkolenia zostali również poinformowani o możliwości skorzystania z bezpłatnego doradztwa świadczonego przez biuro LGD w zakresie przygotowywania wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatność na operacje realizujące cele LSR.

Szkolenie zorganizowane zostało zgodnie z Planem komunikacji na rok 2017 w związku z ogłoszeniem Nr 4/2017 o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” i przeprowadzone zostało w dniach 13 i 14 marca 2017 r. w biurze Stowarzyszenia.

FOTORELACJA