Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Szkolenie dla przyszłych beneficjentów w ramach naboru Nr 1/2016

Szkolenie dla przyszłych beneficjentów w ramach naboru Nr 1/2016

Szkolenie dla przyszłych beneficjentów w ramach naboru Nr 1/2016

W dniu 28 września 2016 r. w nowym biurze Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” odbyło się szkolenie skierowane do osób zamierzających składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w  ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, zgodnie z ogłoszeniem NR 1/2016 o naborze.
Pani Iwona Suszka Wiceprezes Stowarzyszenia, raz jeszcze przypomniała uczestnikom, kto w obecnym naborze może aplikować, jakie należy spełnić warunki oraz jakie obowiązują kryteria przyznania pomocy.
Ważnym punktem spotkania było omówienie zmian, które nastąpiły w związku z wejściem w życie, z dniem 2 września 2016 r. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej na w/w wsparcie.
W kolejnej części spotkania omówione zostały zasady wypełniania wniosku, zasady wypełniania biznes planu oraz najczęściej popełniane błędy w trakcie jego przygotowania.

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu, co pozwoli uzyskać dodatkowe punkty przy naborze wniosku. Strony zostały również poinformowane o dodatkowej możliwości skorzystania z indywidualnych doradztw.

FOTORELACJA