Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Szkolenie dla pracowników biura z zasad ewaluacji i monitoringu

Szkolenie dla pracowników biura z zasad ewaluacji i monitoringu

Szkolenie dla pracowników biura z zasad ewaluacji i monitoringu

W dniu 31 października 2017 r. pracownicy biura Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” przeszli szkolenie z zasad ewaluacji i monitoringu Lokalnej Strategii Rozwoju kierowanej przez Społeczność S-UN.  Kolejno omówione zostały:

  • Wytyczne nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji  strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;
  • Podręcznik monitoringu i ewaluacji Lokalnych Strategii Rozwoju wydanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

-podstawowe pojęcia,

-monitoring działalności LGD,

-funkcje monitoringu,

-sposoby realizacji ewaluacji;

  • Zasady monitoringu i ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”:

-podstawowe założenia,

-źródła danych i metody ich pozyskania.

Następnie odbyły się warsztaty, na których dokonano analizy i oceny danych monitoringu i ewaluacji LGD S-UN. Na koniec opracowano wzory dokumentów, w tym ankiet ewaluacyjnych oraz sprawozdań.