Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Stowarzyszenie „Nasze Dzieci” działa lokalnie !!!

Stowarzyszenie „Nasze Dzieci” działa lokalnie !!!

Stowarzyszenie „Nasze Dzieci” działa lokalnie !!!

#efektydzialajlokalnie #działajlokalnie
Dzisiaj odwiedziliśmy Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Słupcy, gdzie dzieci pod opieką nauczycieli – specjalistów miały możliwość uczestnictwa w zajęciach arteterapii oraz biblioterapii. 😀

Jest to efekt realizacji przez Stowarzyszenie „Nasze Dzieci” projektu pn.: „Dobre emocje na trudny czas czyli oswoję strach zapewniam Was” realizowanego w ramach Programu Działaj Lokalnie finansowanego przez Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”. ‼️

Kwota dotacji wyniosła 2 951 zł.

🤗 Działania w ramach projektu mają służyć rozwojowi osobistemu dzieci i członków ich rodzin w zakresie sfery emocjonalnej, by wspomóc ją w warunkach przeżywania kryzysu epidemicznego i wspólnie poszukiwać rozwiązań dających upust złym emocjom. 💓

Stowarzyszenie „Nasze Dzieci” przeprowadzać będzie zajęcia z zakresu arteterapii „To JA. To moje emocje”, których gł. celem jest budowanie poczucia bezpieczeństwa, stworzenie spokojnej atmosfery, nazywanie i rozpoznawanie uczuć radości, smutku, ćwiczenie umiejętności panowania nad emocjami odreagowanie negatywnych emocji. 🤗
Dzieci będą miały także możliwość uczęszczać na zajęcia z elementami biblioterapii „Uczucia na TAK”. Zajęcia mają na celu zbudowanie podstaw do wysokiej samooceny, stałości i równowagi emocjonalnej. Uświadomienie dzieciom znaczenia uczuć w celu lepszego funkcjonowania w grupie, rodzinie. ☺️

Oba rodzaje zajęć zasadzają się na wszechstronnej kreacji twórczej, która jest najlepszym sposobem wyrażania różnorodnych emocji.🤗👧🧒👦

FOTORELACJA
———————————————————————
Dofinansowano ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”.