Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Spotkanie ws. zakresów tematycznych dla nowej Lokalnej Strategii Rozwoju.

Spotkanie ws. zakresów tematycznych dla nowej Lokalnej Strategii Rozwoju.

Spotkanie ws. zakresów tematycznych dla nowej Lokalnej Strategii Rozwoju.

W dniu 23.03.2023 r. w biurze Stowarzyszenia spotkaliśmy się z włodarzami oraz przedstawicielami gmin z obszaru naszej LGD.

Znajdujemy się w ostatnim okresie pracy nad nową lokalną strategią rozwoju na lata 2021-2027 i przygotowań do nowego otwarcia praktycznej realizacji idei rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność!

Przez ostatni rok podjęliśmy działania zmierzające do diagnozy obszaru. Zweryfikowaliśmy, w których obszarach działalność LGD była skutecznym wsparciem dla lokalnego rozwoju, sprawdzamy które formy i obszary tematyczne przyczyniły się do rozwoju lokalnych społeczności. Jesteśmy w trakcie weryfikacji spełnienia warunków dostępu i kryteriów wyboru nowej LSR.

Jednym z ważniejszych warunków dostępu jest powołanie organu decyzyjnego, w którym żadna pojedyncza grupa interesu nie kontroluje procesu podejmowania decyzji, a jednocześnie skład rady tworzą przedstawiciele z każdej gminy członkowskiej naszej LGD.

W związku z tym na spotkaniu wskazano potencjalne osoby, które reprezentować będą obszar w składzie nowej Rady Decyzyjnej na lata 2021 – 2027.