Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Projekt „Akademia umiejętności animatora LGD”

Projekt „Akademia umiejętności animatora LGD”

Projekt „Akademia umiejętności animatora LGD”

W dniach 18-20 kwietnia 2018 r. w Centrum Konferencyjnym Green Park at IBD Business School w Serocku miały miejsce pierwsze warsztaty w ramach projektu „Akademia umiejętności animatora LGD”. Organizatorem cyklu wydarzeń jest Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich realizujące operację w ramach Planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji LGD w zakresie animacji lokalnej oraz przygotowanie 60 animatorów do inicjowania aktywności w społecznościach lokalnych. Grupą docelową projektu są osoby mieszkające na obszarach wiejskich, zainteresowane uczestnictwem w życiu publicznym, wymianą doświadczeń i działaniami zmierzającymi do podniesienia jakości życia na wsi.

Na całość programu złożą się warsztaty, wyjazdy studyjne i seminaria, konkurs oraz konferencja podsumowująca.

Fotorelacja z pierwszych warsztatów znajduje się tutaj.