Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Podpisanie umowy przez Gminę Strzałkowo

Podpisanie umowy przez Gminę Strzałkowo

Podpisanie umowy przez Gminę Strzałkowo

Dzięki środkom pozyskanym na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju przez Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” Gmina Strzałkowo w dniu 05 grudnia 2018 r. podpisała umowę na zadanie pt.: „Budowa placu zabaw z wyposażeniem w m. Strzałkowo, ul. Andrzejewskiego na działkach 267/8 i 267/10”.

Kwota dofinansowania 190 890 zł.

Gratulujemy i życzymy powodzenia w realizacji !