Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Podpisanie umowy przez Gminę Ostrowite

Podpisanie umowy przez Gminę Ostrowite

Podpisanie umowy przez Gminę Ostrowite

Dzięki środkom pozyskanym na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju przez Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” Gmina Ostrowite w dniu 06 listopada 2018 r. podpisała umowę na zadanie pt.: „Zagospodarowanie terenu w miejscowościach Giewartów i Naprusewo oraz remont wraz z modernizacją świetlicy wiejskiej w Lucynowie”.

Kwota dofinansowania 190 870 zł.

Gratulujemy i życzymy powodzenia w realizacji