Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Podpisanie umowy przez Gminę Miejską Słupca

Podpisanie umowy przez Gminę Miejską Słupca

Podpisanie umowy przez Gminę Miejską Słupca

Dzięki środkom pozyskanym na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju przez Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” Gmina Miejska Słupca w dniu 14 listopada 2018 r. podpisała umowę na zadanie pt.: „Budowa dwóch placów zabaw w Słupcy”.

Kwota dofinansowania 190 868 zł.

Gratulujemy i życzymy powodzenia w realizacji