Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Ochotnicza Straż Pożarna w Strzałkowie zrealizowała zadanie grantowe!

Ochotnicza Straż Pożarna w Strzałkowie zrealizowała zadanie grantowe!

Ochotnicza Straż Pożarna w Strzałkowie zrealizowała zadanie grantowe!

Ochotnicza Straż Pożarna w Strzałkowie w ramach przyznanych grantów otrzymał dofinansowanie w kwocie 10 000 zł na zadanie pn. „Historia Ochotniczych Straży Pożarnych działających na obszarze LGD Unia Nadwarciańska”.

W ramach projektu wydano 150 sztuk publikacji o historii i tradycji Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie 7 gmin wchodzących w skład LGD Unia Nadwarciańska.

Publikacje zostały przekazane bezpłatnie do wszystkich bibliotek na terenie Powiatu Słupeckiego oraz do jednostek OSP. Dzięki tej formie przekazu mieszkańcy będą mogli wypożyczać publikację z zapisem historii Ochotniczych Straży Pożarnych co zwiększy kultywowanie lokalnego dziedzictwa naszego obszaru. 

Konferencja promująca historię OSP:
https://www.facebook.com/ZOSPRP/videos/234360081130505/