Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Nowy wzór umowy o przyznanie pomocy na operacje z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podjemowanie działalności gospodarczej

Nowy wzór umowy o przyznanie pomocy na operacje z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podjemowanie działalności gospodarczej

Nowy wzór umowy o przyznanie pomocy na operacje z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podjemowanie działalności gospodarczej

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opracowała wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ww. formularz umowy jest dostępny na stronie internetowej ARiMR: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html oraz www.dprow.umww.pl w zakładce „Baza umów o przyznaniu pomocy”.