Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Nowe wzory wniosków o przyznanie pomocy

Nowe wzory wniosków o przyznanie pomocy

Nowe wzory wniosków o przyznanie pomocy

W związku z wejściem w życie z dniem 9 września 2017 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zostały udostępnione nowe wzory dokumentów, które obowiązują od 16 października 2017 r.

Uwaga !

Osoby pragnące złożyć wnioski w odpowiedzi na Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie pomocy Nr 5/2017, Nr 6/2017 oraz Nr 7/2017 zobowiązane są do skorzystania z nowych wzorów – wesja 3z.