Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Unia Nadwarciańska

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Unia Nadwarciańska

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Unia Nadwarciańska

W dniu 1 grudnia 2022 roku w sali Zakładu Aktywności Zawodowej w Słupcy odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”. Zgodnie z § 16 Statutu oraz informacją podaną w zawiadomieniu, w związku z brakiem quorum zebranie rozpoczęto w drugim terminie, tj. o godzinie 14:30. Uchwały podjęte podczas tego zebrania są prawomocne bez względu na liczbę obecnych członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

Podczas zebrania WZC podjęto następujące Uchwały:

  •  Uchwałę w sprawie potwierdzenia faktu ustania członkostwa w Radzie Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”.
  •  Uchwałę zmieniającą Uchwałę nr 10/2018 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” z dnia 10 października 2018 roku  w sprawie wyboru członków Rady Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” w związku z końcem kadencji obecnych członków Rady
  • Uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie
  • Uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia  „Unia Nadwarciańska”.

FOTORELACJA