Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Monitoring ODL

Monitoring ODL

Monitoring ODL

W dniu 23 lipca odbyło się spotkanie monitorujące Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” pełniącego rolę Ośrodka Działaj Lokalnie (ODL).

Pan Paweł Zań (koordynator programu „Działaj Lokalnie”) zapoznał się z dokumentacją merytoryczną z lat 2018-2019. Sprawdził zobowiązania merytoryczne zapisane w umowie, które ODL powinien wypełniać. Prowadził rozmowę wokół wybranych tematów, udzielał porad na bieżąco rozwiązując problematyczne zagadnienia z koordynatorem DL – Panią Prezes Anitą Kubicką.

 

Fotorelacja