Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Kryteria wyboru operacji do finansowania – konsultacje społeczne

Kryteria wyboru operacji do finansowania – konsultacje społeczne

Kryteria wyboru operacji do finansowania – konsultacje społeczne

Członkowie Rady Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”dokonali analizy obowiązujących lokalnych kryteriów wyboru operacji  do finansowania pod kątem adekwatności przyjętych kryteriów oraz ich skuteczności jako instrumentu pozwalającego wybrać operacje najlepiej przyczyniające się do rozwoju obszaru.

Na podstawie dokonanej analizy oraz po zapoznaniu się z opinią różnych środowisk lokalnych na temat stosowanych kryteriów wyboru operacji członkowie Rady zawnioskowali o zmianę lokalnych kryteriów operacji do finansowania w zakresie:

Propozycja zmian lokalnych kryteriów wyboru – do pobrania

w związku z powyższym Zarząd Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” poddaje pod konsultacje proponowane zmiany. Opinie i uwagi prosimy przesyłać na adres: biuro@unianadwarcianska.pl, w terminie do 30 września 2017 r.

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG dotyczący zmiany lokalnych kryteriów wyboru Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”