Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Konsultacje LSR na lata 2023-2027 – diagnoza

Konsultacje LSR na lata 2023-2027 – diagnoza

Konsultacje LSR na lata 2023-2027 – diagnoza

Trwają konsultacje społeczne założeń Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” na lata 2023-2027.
Nasze Stowarzyszenie opracowuje nową Strategię, która będzie stanowiła podstawę do ogłaszania konkursów i wydatkowania środków w ramach nowego okresu programowania budżetu UE do roku 2027.

W ramach przygotowywania Strategii Stowarzyszenie prowadzi sukcesywne konsultacje społeczne jej kluczowych elementów. Z materiałem objętym konsultacjami można zapoznać się TUTAJ Wnioski z diagnozy strategicznej.

W przypadku uwag lub sugestii do zapisów zaprezentowanego materiału opinie i uwagi prosimy przesyłać na adres: biuro@unianadwarcianska.pl w terminie do 29 maja 2023 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UWAG  – do wniosków z diagnozy strategicznej i wyników analizy strategicznej w ramach konsultacji społecznych projektu Lokalnej Strategii Rozwoju opracowanej przez Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”