Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Konkurs „Działaj Lokalnie” 2019 rozstrzygnięty !

Konkurs „Działaj Lokalnie” 2019 rozstrzygnięty !

Konkurs „Działaj Lokalnie” 2019 rozstrzygnięty !

W dniach 7 oraz 11 czerwca 2019 roku w siedzibie Ośrodka Działaj Lokalnie Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” odbyły się posiedzenia Lokalnej Komisji  Grantowej celem wyłonienia zwycięskich projektów, złożonych w ramach konkursu „Działaj Lokalnie” 2019.

Komisja, spośród 12 złożonych wniosków, wyłoniła 7, które otrzymają dofinansowanie.

Łączna kwota przyznanych dotacji to 16 821,00 zł.

Zwycięzcom gratulujemy!

LISTA RANKINGOWA WYBRANYCH WNIOSKÓW

FOTORELACJA