Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Kolejne spotkanie robocze dotyczące projektu współpracy

Kolejne spotkanie robocze dotyczące projektu współpracy

Kolejne spotkanie robocze dotyczące projektu współpracy

W piątek 2 czerwca 2017 r. po raz kolejny zebrali się przedstawiciele pięciu Lokalnych Grup Działania tj. : Między Ludźmi i Jeziorami, Solnej Doliny, Solidarnych w Partnerstwie, Wielkopolski Wschodniej oraz Unii Nadwarciańskiej.

Tym razem głównym tematem było dopięcie budżetu, wybór zadań do realizacji, wybór nazwy projektu – wybrano „Wielkopolska Okiem Cyklisty”.  Omówiono również wszystkie załączniki do wniosku.

W kolejnej części zebrania wziął udział  Pan Janusza Malinowski z Biura Wydawniczego ARTEM, który podpowiedział na co należy zwrócić uwagę przy formułowaniu zapytania ofertowego na mapy.

Na końcu spotkania raz jeszcze podsumowano wyznaczone zadania oraz terminy na uzupełnienie dokumentacji przez wszystkie LGD.

FOTORELACJA