Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Informacje dla wnioskodawców PROW 2014-2020

Informacje dla wnioskodawców PROW 2014-2020

Informacje dla wnioskodawców PROW 2014-2020

Ważne informacje dla wnioskodawców, których wnioski o przyznanie pomocy złożone w ramach PROW 2014-2020 zostały pozostawione bez rozpatrzenia w związku ogłoszonym na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii.

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy poinformować, iż w związku z trwającymi pracami legislacyjnymi mającymi na celu wprowadzenie zmian dotyczących pozostawiania wniosków o przyznanie pomocy bez rozpatrzenia i przywracania terminów, określonych w przepisach art. 67b ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich, na stronie internetowej ARiMR oraz UMWW zostały zamieszczone stosowne komunikaty.

Linki do komunikatów:

https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/wazne-informacje-dla-wnioskodawcow.html;

http://dprow.umww.pl/obszary-wiejskie/2021/03/10/wazne-informacje-dla-wnioskodawcow-prow-2014-2020/

Jednocześnie informujemy, że wnioskodawcy, których wnioski zostały pozostawione bez rozpatrzenia, o zmianach legislacyjnych zostaną poinformowani w formie pisemnej.