Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Informacja

Informacja

Szanowni Garntobiorcy,

przypominamy o konieczności złożenia wniosku o płatność w terminach określonych w umowie. Wniosek o płatność wraz ze sprawozdaniem wypełnia się poprzez generator wniosków, dostępny odpowiednio na stronach:

Nabór Nr 1/2018/G GENERATOR WNIOSKÓW

Nabór Nr 2/2018/G GENERATOR WNIOSKÓW

Nabór Nr 3/2018/G GENERATOR WNIOSKÓW