Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Forum Rolników i Sołtysów Powiatu Słupeckiego

Forum Rolników i Sołtysów Powiatu Słupeckiego

Forum Rolników i Sołtysów Powiatu Słupeckiego

W dniu 8 lutego 2018 r. auli Zespołu szkół Muzycznych w Słupcy odbyło się Forum Rolników i Sołtysów Powiatu Słupeckiego. Głównym organizatorem forum była Powiatowa Rada Wielkopolskiej Izby Rolniczej we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Słupcy i Urzędem Miasta w Słupcy. Na spotkanie przybyli licznie sołtysi, rolnicy oraz włodarze gmin.

Podczas spotkania głos zabrali: Krzysztof Grabowski – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Piotr Walkowski – Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu, Mariusz Roga – starosta słupecki, Michał Pyrzyk – burmistrz miasta Słupcy. W panelu informacyjnym referowali: Izabela Mroczek – Dyrektor Departamentu PROW UMWW w Poznaniu, Dominik Bekasiak – kierownik oddziału Wielkopolska Odnowa Wsi UMWW w Poznaniu, Izabela Witkiewicz – Dyrektor Departamentu Gospodarki Mieniem UMWW w Poznaniu, Anita Kubicka – Prezes Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” w Słupcy i Jan Bartczak – Dyrektor Zarządu Zlewni w Kole. Spotkanie prowadził Stanisław Plesiński – Przewodniczący Powiatowej Rady Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Słupcy.

Głównymi przedmiotem spotkania były kwestie pozyskiwania środków zewnętrznych na realizacje projektów na obszarach wiejskich z programu PROW 2014-2020, Programu Wielkopolska Odnowa Wsi, oaz środki pozostające w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.

FOTORELACJA