Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Folder Dobre Praktyki – Działaj Lokalnie 2018- 2020

Folder Dobre Praktyki – Działaj Lokalnie 2018- 2020

Folder Dobre Praktyki – Działaj Lokalnie 2018- 2020

Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” od 2018 r. jest Ośrodkiem Działaj Lokalnie i realizuje program Działaj Lokalnie na terenie siedmiu gmin: miejskiej Słupca, wiejskich: Słupca, Zagórów, Lądek, Strzałkowo, Powidz, Ostrowite.

Środki na dotacje pochodzą z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, ze składek członkowskich ww. siedmiu gmin oraz od naszych darczyńców, lokalnych przedsiębiorców.

Od trzech lat organizacje pozarządowe działające na naszym terenie realizują swoje pomysły i cele dzięki środkom z Działaj Lokalnie. Dzięki możliwości realizowania oddolnych inicjatyw mieszkańcy się aktywizują, współtworzą lokalną przestrzeń i społeczeństwo. Projekty są często inspiracją do podejmowania kolejnych działań.

W publikacji w telegraficznym skrócie przedstawiamy projekty zrealizowane w ciągu trzech lat. Zachęcamy do zapoznania się z ich realizacją.

PUBLIKACJA