Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Film z Gali podsumowującej realizację projektu współpracy GAR – Gotowanie Atrakcją Regionu

Film z Gali podsumowującej realizację projektu współpracy GAR – Gotowanie Atrakcją Regionu

Film z Gali podsumowującej realizację projektu współpracy GAR – Gotowanie Atrakcją Regionu

Przed Wami film z Gali podsumowującej realizację projektu współpracy GAR – Gotowanie Atrakcją Regionu !!!
Głównym celem projektu była promocja i rozpowszechnienie wiedzy o dziedzictwie kulinarnym obszaru dwóch LGD: Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” i Stowarzyszenie „Między Ludźmi i Jeziorami”, wymiana doświadczeń kulinarnych.
W ramach projektu przeprowadzone zostały liczne warsztaty z carvingu i zdrowego żywienia. Przeprowadzono dwie edycje konkursu kulinarnego Smaki Regionu GAR w formie nagrań. Wydane zostały publikacje zawierające przepisy regionalne.
W tym miejscu pragniemy serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom oraz współtwórcom za owocną współpracę przy realizacji projektu
Dziękujemy.

FILM