Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Doradztwo indywidualne

Doradztwo indywidualne

Zapraszamy potencjalnych wnioskodawców na bezpłatne doradztwo świadczone przez biuro LGD w zakresie przygotowywania wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatność na operacje realizujące cele LSR.

Usługi doradcze świadczone są interesantom w biurze LGD po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, w godzinach otwarcia Biura LGD. Zapisy pod numerem telefonu 63 241 00 73.

Pracownicy biura LGD nie mogą wypełniać wniosków o przyznanie pomocy ani jego załączników w imieniu potencjalnych beneficjentów. Nie świadczą również doradztwa biznesowego.

Działanie stanowi realizację Planu Komunikacji stanowiącego integralną część LSR 2016-2023 r. Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”.

Zasady korzystania z doradztwa biura LGD

 1. Biuro LGD Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.00 do 15.00.
 2. Biuro Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” znajduje się  w Słupcy, ul. Plac Szkolny 16a.
 3. Pracownicy biura LGD świadczą bezpłatne doradztwo w zakresie przygotowania wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatność na operacje realizujące LSR Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” na lata 2016 – 2023 w godzinach pracy biura w formie rozmowy bezpośredniej lub rozmowy telefonicznej.
 4. Doradztwo telefoniczne może dotyczyć wyłącznie prostych zagadnień, a czas rozmowy nie może przekroczyć 10 minut.
 5. Rzeczywiste doradztwo w zakresie przygotowania wniosku prowadzone jest w formie rozmowy bezpośredniej w biurze LGD po uprzednim umówieniu terminu.
  Oznacza to, że tylko skorzystanie z doradztwa w formie rozmowy bezpośredniej w biurze LGD na temat przygotowania wniosku o przyznanie pomocy na operację zgodną z zakresem tematycznym aktualnie ogłoszonego naboru wniosków  umożliwia uzyskanie punktów w ramach oceny operacji na podstawie kryteriów wyboru określonych w LSR Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”.
 6. Korzystanie z doradztwa świadczonego przez pracowników biura LGD, bez względu na formę świadczonego doradztwa, związane jest z koniecznością podania przez osobę korzystającą z doradztwa danych identyfikacyjnych wymaganych przez pracownika biura LGD.
 7. Odmowa podania danych niezbędnych do prowadzenia ewidencji świadczonego doradztwa oznacza rezygnację z korzystania z doradztwa świadczonego przez pracownika biura LGD.
 8. Prowadzenie ewidencji świadczonego doradztwa jest obowiązkiem LGD wynikającym z umów zawartych z Województwem Wielkopolskim.
 9. Doradztwo nie obejmuje podpowiadania pomysłów na projekty realizujące LSR Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska
 10. Bezpłatne doradztwo świadczą następujący pracownicy biura LGD: Iwona Suszka, Monika Szygenda, Marta Ślebioda, Anita Kubicka.