Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Dofinansowanie na realizację „XIII Ogólnopolskiego Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie nad Wartą”

Dofinansowanie na realizację „XIII Ogólnopolskiego Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie nad Wartą”

Dofinansowanie na realizację „XIII Ogólnopolskiego Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie nad Wartą”

Miło nam poinformować, że Nasze Stowarzyszenie Uchwałą Nr 3307/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 lutego 2017 r., otrzymało dotację na realizację zadania publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w kwocie 10 000 zł na realizację zadania pn. „XIII Ogólnopolski Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie nad Wartą pt. Grody i miasta”.

Już dziś zapraszamy do Lądu w dniach 3-4 czerwca 2017r.

Więcej informacji dotyczących Festiwalu znajdą Państwo na stronie http://www.festiwal-lad.pl/