Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Delegacja z Mołdawii

Delegacja z Mołdawii

Delegacja z Mołdawii

Na prośbę Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego – Pana Krzysztofa Grabowskiego, w dniach 27-28.09.2018 r. gościła u nas delegacja z Mołdawii.

Celem wizyty było podzielenie się doświadczeniami w zakresie funkcjonowania Lokalnych Grup Działania. Członkowie delegacji zapoznali się z projektami realizowanymi za pośrednictwem naszej LGD, w tym infrastrukturalnymi oraz w zakresie turystyki na obszarach wiejskich, a szczególnie turystyki kulinarnej.

Delegacja liczyła 18 osób, a pośród nich byli:

Przedstawiciele Agencji Rozwoju Regionalnego Północ: (agencja podporządkowana Ministerstwu Rolnictwa, Rozwoju Regionalnego i Środowiska Mołdowy)

 1. Pan Vitalii Povonschii – Dyrektor Agencji Rozwoju Regionalnego Północ
 2. Pani Maria Prisacari – kierownik Wydziału Współpracy i Przyciągania Inwestycji, koordynator współpracy z Wielkopolska, absolwentka programu stażowego „Wielkopolska Akademia Samorządności 2016”
 3. Pani Victoria Zabolotnii – absolwentka programu stażowego „Wielkopolska Akademia Samorządności 2016”

Przedstawiciele władz lokalnych (szefowie gmin):

 1. Pan Eugen Rîbac, Burmistrz Borosenii Noi
 2. Pan Ivan Doroș, Burmistrz Malinovscoie
 3. Pan Igor Macovei, Burmistrz Cajba
 4. Pan Iurie Marian, Burmistrz Rudi
 5. Pan Viorel Ciubotaru, Burmistrz Viișoara

Przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa, Rozwoju Regionalnego i Środowiska Rep. Mołdowa

 1. Pan Andrian Pavlov – Departament Polityki Rozwoju Regionalnego

Przedstawiciele organizacji pozarządowej “Pro Cooperare Regională”

 1. Pani Cristina Ciobanu – Manager projektów ProCoRe

Przedstawiciele NGO:

 1. Pan Grigore Guțu
 2. Pan Grigore Musteață
 3. Pani Larisa Struc
 4. Pani Natasa Comarnitchi

Przedstawiciele przedsiębiorców i producentów żywności:

 1. Pani Svetlana Șaban
 2. Pani Stela Cetulean
 3. Pan Mihail Artin
 4. Pani Mariana Turtureanu

Za pomoc w zorganizowaniu wizyty dziękujemy:

 • Spółdzielni Mleczarskiej Udziałowców w Strzałkowie
 • Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Zagórowie
 • Ochotniczej Straży Pożarnej w Augustynowie
 • Kołu Gospodyń Wiejskich w Augustynowie
 • Szkole Podstawowej w Ciążeniu
 • Fundacji „Unia Nadwarciańska”
 • Kołu Aktywnych Pań w Ciążeniu
 • Marinie Ląd
 • Państwu Małysz (sklep Nagietek)
 • Państwu Piecyk (pensjonat i restauracja „Nad Jeziorem” w Przybrodzinie)
 • Miodosytni Imbiorowicz w Przybrodzinie
 • Restauracji „Jabłona” w Powidzu
 • Wójtowi Gminy Lądek – p. Arturowi Miętkiewiczowi
 • Wójtowi Gminy Powidz – p. Jakubowi Gwit

Fotorelacja