Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o zmianie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o zmianie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o zmianie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, tj. wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej rozporządzenie 2016/679) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) ARiMR informuje, że aktualizacji uległy zasady przetwarzania danych osobowych, w celach związanych z ubieganiem się o wsparcie w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego PROW na lata 2014-2020 (danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych oraz umowie o przyznaniu pomocy i dokumentach jej towarzyszących).

W załączeniu ARiMR przekazuje wzory dokumentów dotyczących przetwarzania danych osobowych osób fizycznych występujących w podziałaniu 19.2, 19.3 oraz 19.4. Dokumenty składają się z klauzul informacyjnych – informacje o przetwarzaniu danych osobowych obowiązkowych, oraz klauzul zgód – zgoda na przetwarzanie danych osobowych, która obejmuje zakres danych szerszy, niż wynika to z powszechnie obowiązującego prawa (dane nieobowiązkowe).

Poddziałanie 19.2

RODO_klauzule_19.2

RODO_klauzule_DO KARTY WKŁADU RZECZOWEGO_19.2

RODO_klauzule_DO LISTY OBECNOŚCI 19.2

Poddziałanie 19.3

19.3_klauzule

RODO_19.3_DO_LISTY OBECNOŚCI

Poddziałanie 19.4

19.4_klauzule