Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Nagroda za największą aktywność mieszkańców w procesie tworzenia nowej strategii rozwoju lokalnego przekazana!
W dniu 1 grudnia 2022 r. Zarząd Stowarzyszenia wręczył BON towarowy o wartości 1 000 zł. gminie, która wypełniła i przesłała najwięcej ANKIET dotyczących mocnych i słabych stron obszaru LGD. (Wyniki ankiet służą do wypracowania zagadnień, na których powinna koncentrować się nowa Strategia rozwoju partnerstwa, przedsięwzięcia, które powinny być realizowane na obszarze LGD, oraz potrzeby mieszkańców i informacje o miejscu ich zaspokojenia).
To właśnie mieszkańcy Miasta Słupca wypełnili i przesłali najwięcej ankiet, tym samym w ich imieniu bon towarowy odebrał Pan Michał Pyrzyk – Burmistrz Miasta Słupcy – bon zostanie przekazany jednej organizacji pozarządowej działającej na terenie Miasta.